This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

Настоящ куратор:
 
Галина Димитрова-Димова (р. 1976) е куратор и мениджър на културни проекти.Завършва специалност "Изкуствознание" на Националната художествена академияпрез 1999г. Областите, в които главно работи са изкуство в публично пространство, дигитални изкуства и социо-културни проекти.

Работи като куратор и ръководител на артистичните проекти на Сдружение Интерспейс в София от юни 1999 до април 2008.
Координатор на проекти във Фондация Кредо Бонум от януари 2011 досега.

Куратор на фестивала за изкуство в публично пространство Западен парк и съ-куратор и координатор на международен фестивал за дигитални изкуства DAFest на Националната художествена академия от 2009 насам.

Реализира редица кураторски проекти с български и чуждестранни артисти, организира форуми и конференции по различни теми от съвременното изкуство икултура, обучител по програми за обучения на дебютиращи артисти, съавтор надокументални и експериментални филми.

Галина Димитрова-Димова е куратор на галерия Кредо Бонум от март 2013г. досега.
 

Предишен куратор:
 
Светлана Куюмджиева (р. 1977 г.) е критик и куратор от София, България. Има магистърска степен по история на изкуството (2003 г.) от Националнатахудожествена академия, София. От 2010 г. е докторант в Института за изследване на изкуствата към Българската академия на науките. Като критик тя води колонка в седмичника за култура и изкуство "Култура". Изявява се същокато независим консултант по съвременно изкуство в няколко седмични и месечни издания. Член е на Съюза на българските художници, Международна асоциация на независимите куратори и съосновател на единствената асоциация на куратори в страната Фондация "Изкуство - Дела и документи".

Реализира свои проекти и като гостуващ куратор в многобройни пространства засъвременно изкуство в страната. Нейната научно изследователска работа и кураторската ѝ практика са съсредоточени върху зависимостите и отношенията между естетиката на формата и социално-политическия ангажимент в изкуството.

Светлана Куюмджиева е куратор и уредник в галерията от нейното създаване през 2003 г. до март 2013 г.