This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

29.02.2008 - 22.03.2008

, портретиТЕ


Портрети на Татяна Лолова, Кръстю Лафазанов и Кети Котева

АРТИСТЪТ И АКТЬОРИТЕ (ИЛИ ЦЕЛУВКАТА НА ВЪЗХИЩЕНИЕТО) 

Иван Газдов умее не само да демитологизира, но дръзва да посегне и към съвременни митове. Това си е опасно,  все някой може да се разсърди. Двата графикатурни портрета на актьорите Татяна Лолова и Кръстьо Лафазанов са нова жанрова страница във все по-дебелата книга на Графикатурата. Двата портрета се вързват по особен начин в диптих и носят потенциала на предизвикателно начало на цикъл  портрети, а не шаржове (!) на съвременници. Общото между тях не е във факта, че и двамата портретувани са актьори. И не дори за това, че те са всеобщи любимци, а заради общи стилови особености на портретите. Разбира се, че са налице всички особености на Газдовия подход, но различното е в ренесансовата пищност и монументалност на композицията. Не случайно те се раждат след митарствата на Газдов из Ренесанса. В тях изведнъж се включват и източни мотиви от японската графика, вдъхновила преди 100 години сецесиона. Двата портрета ни говорят и за славата, за смеха, за ролята на актьора на сцената на живота, за свалянето и слагането на маските, за зад кулисите, за трудното достолепие, за бремето на всенародната любов... За красотата в жертвата и за удовлетворението... Те са центъра - олтар на нова експозиция, ситуирана сред чистосърдечието на едни изискани фотографии. Портрети,  благословени от печата на целувката. Целувката на възхищението. Защото истински артист е онзи, на когото поне веднъж в живота ти се иска да целунеш ръка. 

Мария Ландова

Януари 2008  

 
pic100pic100