This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

15.05.2008 - 31.05.2008

Ясен Гюзелев, Другият живот на илюстрацията


Изложбата на Ясен Гюзелев попада в „окото” на едно от централните противоречия на културата след Втората световна война – между четенето и гледането, между словото и изображението. Колкото да покаже, че то не съществува. При това го постига по най-простия възможен начин, като материализира „в гледки” вътрешното въображаемо на четенето. Така, че ти си иска да го прави, вместо теб. И дори да струва ти се, че виждаш образи, родени в собствената ти глава, докато си чел Керъл или Пушкин. Художникът създава визуални матрици на христоматийни литературни герои и сюжети и хората по цял свят са готови да поверят на Ясен децата си, за да ги води по „разклонените пътеки” на текста. Както личи от авторитетните награди, които получава, и преди всичко по престижните издателства, за които работи в Германия, Италия, Корея, Гърция… Той е класически илюстратор в най-хубавия смисъл на тази представа, като заедно с това принадлежи и на днешния неоавангард, характерен с постмодерната си пристрастеност към препратките, парадоксите и иронията. Така огледалният свят на Алиса е разположен в разминаващите се светове на Ешер и е станал „запазена марка” на художника, „Пинокио” е „стъпил” върху архетипа на шута със задължителната доза тъга в дъното на всяка радост и обратното, Сократ е вкаран в иконографията на древногръцката скулптура, в една „археология на паметта”, която слепва парчетата в потока на съзнанието ни и т.н. Рисунките на Ясен Гюзелев са верни (до клетва) на литературата, но не просто я илюстрират, а като че ли през различните концепти я побират в себе си, присвояват я. И така стават картини, които се подреждат в първата самостоятелна изложба на илюстратора, за да дадат „втори живот” на илюстрациите му.

                                                                                Георги Лозанов 


pic102pic102pic102pic102

Press