This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

04.06.2008 - 30.06.2008

Красимир Терзиев, Липсващи сцени


“Ние вече сме Империя, и когато действаме като такава, ние създаваме собствена реалност. И докато вие изучавате тази реалност – критично, ако щете,– ние ще действаме отново, създавайки други нови реалности, които вие също може да изучавате, и именно така кръгът се затваря. Ние сме действащите лица на историята . . . а вие, всички вие, ще останете единствено с изучаването на това, което ние правим.”

Изказване на висш съветник на Д. У. Буш, цитирано от Рон съскинд в неговата статия “Вярата, сигурността и  управлението на Джордж У. Буш”, публикувана на 17ти октомври, 2004г. в списание Ню Йорк Таймс. Изявлението  дава начало на “Общност, основана на реалността” , в противовес на  “Общността, основана на вярата”.

От Уикипедия,  свободната енциклопедия:

Реалността, както се употребява в ежедневието, означава "фактическото състояние на нещата". Терминът реалност в най-широк смисъл включва всичко, което е, независимо дали е осезаемо или концептуално. Реалността в този смисъл  може да включва както съществуването, така и нищото, докато съществуването  често се ограничава до „съм” (сравни с природа). С други думи, "реалността", като философска категория,  обхваща както формалното понятие  "нищо", така и артикулации и комбинации между него и други понятия (Тези нива включват, от най-субективното, до най-обективно видимото: реалност на явленията, истина, факт, и аксиома. 


pic103pic103pic103pic103pic103

Press