This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

01.04.2009 - 30.03.2009

Дан Тенев, Нови работи


Изложбата е реализирана с подкрепата на г-н Гауденц Б. Руф.

Фотографии: Надежда Павлова

За първи път видях работи на Дан Тенев, когато преди няколко години разгледах каталог от изложба на съвременно българско изкуство в един град в Германия. Веднага ме поразиха с примитивната си сила и визуален израз. Още повече се зарадвах, като разбрах, че Дан Тенев участва в първия конкурс за наградата, която учредих през 2007. И тогава отново бях омагьосан от неговото портфолио с творби от последните десет години и предстоящи проекти. Същата магия трябва да е завладяла и останалите членове на журито, които тогава решиха да го включат в Shortlist 2007, а това означаваше в каталога и в изложбата през същата година. Вече запознат с работата на Дан Тенев и със самия него, осъзнах, че този художник e неизчерпаем извор на идеи и визуални концепции и притежава огромен потенциал за развитие към нови хоризонти. Разбрах, че неблагоприятните условия за художниците в съвременна България са основната пречка за реализирането на повечето от неговите проекти. Затова си помислих, че е уместно да го подкрепя и насърча.
Много представители на съвременната арт сцена се фокусират върху микрокосмоса на всекидневието, върху абсурдността на нашето общество и се стремят да отворят очите ни за неочаквани перспективи на баналните предмети около насДан Тенев има друга позиция. Той се осмелява да представи образи с огромни и всеобхватни измерения отвъд нашата ограничена земна реалност и да загатне един универсален, но и морален ред.
В центъра на една група от представените работи стои conditio humana, обреченост на раждане и смърт, възход и падение, за които Дан Тенев намира незабравими образи, изпълнени със съпричастност и състрадание. В друга поредица художникът пресъздава пространството и вселената около нашата малка планета с логика и послания отвъд нашите разбирания и представи. При пресъздаването на трансцедентален космически ред Дан Тенев поема патоса, а с него и известен художествен риск да изглежда твърде емоционален и сантиментален. Обаче, неговото изкуство е далеч от това, благодарение на уникалните му умения да комбинира обикновени, „примитивни” материали като глина, пръст и желязо, оформени с голямо майсторство от една страна, с технически елементи като изгорели електрически жици или даже високотехнологични процеси като компютърно обработени сателитни снимки - от друга. Тази комбинация от архаична опростеност и изобретателни електронни ефекти са най-подходящия инструментариум за справяне с нашия сложен свят, едновременно съвършен и недоразвит. Творбите на Дан Тенев заслужават внимание в България и извън нея                                                                                        Гауденц Б. Руф


pic112pic112pic112pic112pic112pic112pic112pic112pic112pic112pic112pic112pic112pic112pic112pic112pic112pic112pic112pic112pic112pic112pic112pic112pic112pic112pic112pic112pic112pic112pic112

Press