This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

12.05.2009 - 30.05.2009

, Материи


Куратор: Димитър Грозданов

Дърворезба:
Антон Дончев, Николай Караманов, Теодор Дуков
Керамика:
Иванка Сокерова, Божидар Бончев, Теодора Петева
Текстил:
Мария Кочопулос, Ани Бояджиева, Миглена Петрова
Накити:
Анжело Красини, Иван Георгиев, Борислав Кръстев, Ивайло Дженев

Един от най-забавните парадокси в нашето съвременно изкуство е свързан с така наречените приложни видове. Сегашната изложба е, както опит парадоксът да се обясни, така и първа стъпка на галерията към изкуство от този тип.
Вече няколко десетилетия се водят разговори около съотношението приложни-изящни видове. Въпреки, че тяхното равноправие изглежда конституирано, у нас нещата са поставени в по-особен план. Ако въведем като контекст най-актуалното състояние на съвременното изкуство обаче, споровете автоматично отпадат. Защото автори като Анжело Красини, Ани Бояджиева, Антон Дончев, Мария Кочопулос и др. са имена, без които последните десетилетия на българската култура не биха били такива каквито са. От друга страна Иванка Сокерова, един от най-странните характери в нашето изкуство през втората половина на ХХ в., тепърва предстои да бъде осмисляна.
В действителност, тази изложба, с включването на автори от класическите поколения до най-младите генерации цели дискусия. Тя поставя въпросите за красивото, за смисъла, за истината и за целите на творчеството. А творчеството днес е толкова разнообразно и така нюансирано, че терминологията при всеки един повод трябва да бъде променяна. В случая става въпрос и за това как тези автори са осмисляли своя път, как са реализирали идеите си и по какъв начин ни подканват да разгледаме съвремието с предизвикателството „приложно изкуство”.

 

                                                                      Димитър Грозданов

 
pic113pic113pic113pic113pic113pic113pic113pic113pic113pic113pic113pic113pic113pic113pic113pic113pic113pic113

Press