This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

07.07.2009 - 07.08.2009

Надежда Чипева, точно под слънцето


Голямата изненада в класацията „Великите българи”, организирана от БНТ през 2007 година, беше, че в първата й десятка веднага след Левски се оказа Петър Дънов (1864–1944). Изненадата не е заради пренебрежение към ролята му, а заради това, че в класацията в последна сметка попаднаха само две групи личности – наложените от образованието и наложените от медиите, каноничните героите на миналото и многоликите звезди на настоящето. Учителя, естествено, не принадлежи нито на едните, нито на другите. Тогава?

Неочакваното гласуване за него вероятно изразява тревожността на днешния българин, че духовната отдаденост и взирането в трансцеденталното са останали назад в историята ни, че вече не сме способни на тях. Докато Дънов, обратното, с апостолска убеденост създава тъкмо през ХХ век езотерично учение, намерило последователи по цял свят.

Впрочем, Учителят преодолява и още една днешна тревожност, дошла от противоречието между религията и модерната представа за природата и космоса. Той ни предлага своя Христос, който освен в Евангелието, можем да открием навсякъде около себе си, изкачвайки се на Планината към Изгрева.

Дъновистите са общност, която може едновременно да се кланя на Спасителя и на Слънцето. И да следва Учителя си вече шест десетилетия вече него го няма. А тъкмо Надежда Чипева в българската фотография пък може да я снима най-добре – репортажно да се приближава към нея и със самото това да се отдалечава от буквалността на нагледа.Чипева изгради своя фотографски почерк във взаимодействието между журналистическото и естетическото, оглеждаше ги едно в друго, докато потокът на ставащото и потокът на съзнанието се пресекат. И се окаже, че Надето е застанала с камерата си точно там.

Защото какво е един дъновистки ритуал – събитие или метафизически изход от събитийния ред? Мълчаливият отговор е там – във фотографиите на Надежда Чипева.                                               

Георги Лозанов


pic115pic115pic115pic115pic115pic115pic115pic115pic115pic115pic115pic115pic115pic115pic115pic115pic115pic115pic115pic115pic115pic115pic115pic115pic115pic115pic115pic115pic115pic115pic115pic115pic115pic115

Press