This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

17.09.2009 - 15.10.2009

Чавдар Гюзелев, Няма шанс за любовта


Мисля си, че от всичко в изкуството Чавдар Гюзелев най-много се пази от автоклишетата. От риска да превърне почерка си във впряг, с който да оре все същата нива. Неговата артистичност с лекота намира реализация къде ли не – от езиковите игри и геговете през приложната сфера и фотографията, та чак до една съсредоточена в себе си метафизическа живопис. Пастелите, с които се представя тук, са именно в тази най-далечна точка на художественото му посягане, където смисълът едновременно се сгъстява и чезне.

Поканата е за разговор по постмодерно напрегнатия проблем за авторството върху идентичността на градския човек днес, за културната собственост върху неговото „аз”. Модернистичните и то ранно модернистичните бягства от натурализма на формите пък създават поетиката на живописта, естествено съчетани с един укротен сюрреализъм и една попартова обективизация, която отменя разликата между вещи и хора. Пластическото е такова, обаче, само за кратко, после поема съдържателни задачи, влива се в сюжета. Помните ли стария виц: Най-много в теб харесвам жена ти. Чочо, може би и защото е респектиращо начетен, най-много в живописта харесва литературата. Персонажите му сякаш са излезли през някой резервен изход от съвременната европейска проза, за да застинат един до друг в картина. Но не и един с друг. „Заедно” е само пространствена категория. И да го искат, волята им няма значение, защото са се оказали кубчета в ръцете на Създателя, който на свой ред се е оказал дете.

Така, че ви предстои да видите първото живописно неоромантично фентъзи в България.

                                                                  Георги Лозанов


pic117pic117pic117pic117pic117pic117pic117pic117pic117pic117pic117pic117pic117pic117pic117pic117pic117pic117pic117pic117pic117

Press