This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

11.02.2010 - 09.03.2010

Олга Белопитова (1928-1999) , Подир сенките на образите


...Олга Белопитова премина през художествения живот в България тихо и ненатрапчиво, въпреки че имаше всички дадености и предпоставки да не е така.

Женствена, елегантна и очарователна, едва завършила гимназия, тя свързва живота си през 1949 г. с проф. инженер Никола Белопитов – учен и практик с изключителни заслуги за изграждането на електропромишлеността у нас. Този брак й дава възможност за широки контакти в България и извън страната, за допълнително щудиране като частна ученичка при художника Боян Петров и по-късно при Кирил Цонев, а дългото приятелство с Борис Ангелушев я въвежда в художествения  живот у нас и в пътищата към собствено присъствие в артистичния свят. В действителност, допирът й с големи личности и вродената й способност да усвои от тях най-доброто придават на нейното поведение и изкуство една особена деликатност и ненатрапчивост, това което, може би сега звучи наивно или носи негативни смисли.

Олга Белопитова излага за първи път в Национална художествена изложба през 1960 г. Още с първите си платна тя разкрива своето амплоа – натюрморта, пейзажа и портрета. Ранните й портрети свидетелстват за овладяна академична рисунка, определено чувство за физиономичност и за улавяне на психологическите характеристики на портретувания. Тя е от тези художници, които определено имат и афинитет към автопортрета и към пресъздаване на най-близките около нея хора. В портретите на своите деца и на съпруга си от шейсетте години, представени в непринудена обстановка и поза, тя излиза от академичната композиция и стил, опитвайки се да пресъздаде особеностите на интимната среда и общуване. В тях тя вече работи с едри мазги, фонът е изчистен, липсват почти аксесоари. Така тя улавя характерния силует и изгражда психологически и емоционално портретуваните. В своето развитие през годините тя ще остане до края привързана към портрета, мака че още в най-ранния й период се оформя интересът й към пейзажа – природен и градски, и натюрморта.

                                                                               Аксиния Джурова
pic122pic122pic122pic122pic122pic122pic122pic122pic122pic122pic122pic122pic122pic122pic122pic122pic122pic122pic122pic122pic122pic122pic122pic122

Press