This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

15.04.2010 - 09.05.2010

Симеон Шивачев, Монопейзажи


Монопейзажът не е жанр, а по-скоро състояние, свързано с емоционалното преживяване на художника. То е като философско взиране във фактурата, в материала, в цвета и в техните възможности да уплътняват това преживяване и да го превръщат конкретен образ. Сюжетът и мястото не са важни. Авторът може да си позволи да повтаря един и същи мотив до безкрай в монотонен ритъм, търсейки упорито златното сечение между небе и терен. Този хоризонт също е много условен и се мени във всяко следващо платно според настроението и цвета. Всъщност той би могъл да бъде просто граница между два сложни тона или между две съвършено различни фактури.

Но живописните експерименти и напластявания сами по себе си никога не са достатъчни за окото. То винаги търси образ и нещо определено в тях. Затова и сега открива море, равнина, небе. Открива също сантиментално съзерцание, меланхолия, мрак или ослепителна светлина. Тези изчистени от всякакъв излишен шум или детайл „кадри” се сменят като премигване и всеки следващ предлага нещо ново в иначе познатия мотив.

Симеон Шивачев от години изпробва различни вариации на монохромната живопис в постоянна дилема между образа и нищото. В новият му цикъл картини „моно” е не толкова живописта, колкото внушението за единение. След като беше представена в самото начало на годината в бургаската галерия „Неси” изложбата гостува сега в галерията на СИБАНК в разширена версия.

                                                              Светлана Куюмджиева


pic124pic124pic124pic124pic124pic124pic124pic124

Press