This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

02.09.2010 - 30.09.2010

, Ден първи. След последния


Изложбата се организира съвместно с Национално сдружение Фотографска академия Янка Кюркчиева.

Тази изложба е отговор на носталгията, която – заедно с другите възможни мотиви, се съдържаше в избора на 9 септември 1944 година за българското събитие на ХХ век, според едноименната кампания на БНТ. Плашеща носталгия. Заради отмяната на основни човешки права, като лична неприкосновеност, частна собственост, свобода на мненията, свобода на предвиждането и пр., която въпросната дата донесе на народа ни. Подреждането й днес в каквито и да е скали на значимостта може да има един единствена причина – забравата. И от страна на тези, които знаят, но са се оставили течащото време да им изиграе лоша шега, и от страна на тези, които вече няма откъде да научат. Работата на паметта в случая е най-добрата съпротива срещу новите ни деветосептемврийски илюзии, а фотографиите продължават да бъдат нейния предпочитан инструмент. Да те вадят от перспективата на дистанцираните оценки и всичко за кратко и въображаемо да се случи тъкмо на теб – бомбите, танковете и саморазправите, вдигнатите юмруци и Народния съд…, патосът на разрухата и репресията на патоса…Никола Стоичков е оставил най-завършената фотографска картина на дните около Девети, но стойността й, освен в фактологичната плътност, е в трансформирането на историческото в човешко време. Кадрите не са създадени нито от позицията на победителите, нито на жертвите, а на онези, които просто утре ще трябва да наричат всичко това „свой живот”. Изкушавам се да кажа, че представяме чернобял профил във Facebook-а на едни зловещи години, които не са могли и да подозират за появата на Facebook.Галерията на СИБАНК дължи благодарност за тази рядка колекция на Българската фотографска академия и специално на нейния председател Явор Попов. Защото те, докато фотографията пази паметта за собствената ни съдба, пазят паметта за нея самата.    

                                                                     Георги Лозанов


pic129pic129pic129pic129pic129pic129pic129pic129pic129pic129pic129pic129pic129pic129pic129pic129

Press