This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

15.03.2011 - 30.04.2011

, Големият взрив


Куратор: Светлана Куюмджиева

Участници: Светозара Александрова, Иво Бистрички, Рада Букова,
Петко Дурмана, Никола Енчев/Стефан Ванков, арх. Николай Маринов, Бора Петкова/Жулиана Мори, Симеон Стоилов, Красимир Терзиев, София Христозова/Марта Димитрова, Вероника Цекова

Библиотеката за устойчиво развитие на Народно читалище „Бъдеще сега”.
Мебели: Константин Ачков и Петър Захаринов

Документални филми от Мрежа за устойчив обмен “Живи места”

Ползвайки космологичната теория за възникването на Вселената като изходна точка, проектът цели да пресъздаде един нов свят, възникнал от грешките и проблемите на стария.

Значителен фактор в научния интерес към развитието на теорията за Големия взрив е заплахата от Големия срив или вероятността от изчезването на Вселената в хода на нейното развитие по същата неподвластна на човешката намеса космологична закономерност. С риск да предизвикат всепоглъщащи черни дупки, експериментите с ускорителя на елементарни частици в Швейцария продължават да изследват най-съкровените природни закони - появата на материята, структурата на времето и пространството.

Въпреки това за нашите представи вселенският мащаб е твърде необозрима и далечна величина. За човека съвременната научна теория за началото на всичко се отнася най-вече към съществуването му в неговото ежедневно битие, а всяка заплаха за това съществуване може да бъде насложена най-вече върху реално обозримите неща – дома, града, природата, хората наоколо, животните – изобщо света, в който живеем, който виждаме през прозореца, за който слушаме по новините и четем в интернет. А в него заплахите са много по-реални от монументалната теория за взрива. Но по-важно е, че те са най-вече следствие от безстопанствена бруталност.

Затова идеята на проекта е да пресъздаде възникването на един нов свят, нова екосистема от съвместно функциониращи елементи като предупреждение или като решение на големите грешки, с които рушим стария.

Вместо от протони и неутрони този „взрив” акумулира енергия от изкуството на новото поколение художници, които преобразяват материята в интелигентни обекти и съвършено различна среда и ни дават повод за размисъл и преоценка.

Целта на „взрива” е да превърне галерията в умален модел на света, в който живее един различен вид, премислил екологичните катастрофи на съвремието и развил своята креативна енергия като отговорност към всичко, което ни заобикаля.

 


pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136pic136

Press