This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

10.05.2011 - 07.06.2011

, Трансгресии


Куратор: Вера Млечевска

Художници: Светозара Александрова, Боряна Венциславова/Младен Пенев, Иварс Гравлейс, Викенти Комитски, Луиза Марган, Ерик Сикора, Лизе Скоу/Нис Рьомер, Пилви Такала

Изложбата се занимава с нагласите, които създават напрежение в опита на различни интереси да съществуват заедно и проблематизират обществената територия като място за съвместно съществуване.

Проектът проследява такива ситуации, в които конфронтиращи се страни от най-различен характер придобиват израз в различни визуални кодове, диференциращи в пространството групи хора, общности или територии и поставят определени режими на поведение или преминаване. Всяка една форма на съжителство изисква съвместно зачитане на общи основни права, валидни за всеки един член от общността. На това се уповава демократично общество и тези отношения се уреждат от законодателството на конкретната територия. Основаният принцип в регулацията между отделните граждани се позовава на идеите на хуманизма за равни права на индивидите. Една от критиките към хуманизма е, че рационалното поведение и чувството за споделеност не е вътрешно присъща необходимост на човека. Напротив, опитът показва, че ако има избор индивидът постъпва егоистично. 

В обществения и частния живот, често възникват ситуации, в които човешката воля отсъства или пък се опитва да надделее в качеството си на превъзхождаща. Този режим на условности, се опитва да си проправи път през общите условия за толерантност и частност,  и като че ли се саморегулира и самосанкционира. В резултат на това в споделянето на общността успяват да надделяват различни сили, които се простират извън логиката на чистата целесъобразност и правата на отделния индивид.

Отвъд скептицизма на темата, проектът посочва симптоматични нагласи в обществото, които същевременно имат пряко явяване във визуалната култура на деня. В определени случай авторите боравят с широко разпространени визуални навици вградени в нашата култура. Символиката на образа е особено важна и тъй като обезпечава претенциите на една или друга страна да очертава своята територия.


pic137pic137pic137pic137pic137pic137pic137pic137pic137pic137pic137pic137pic137pic137pic137pic137pic137

Press