This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

21.06.2011 - 31.07.2011

, Recycle


Куратор: Светла Петкова

Художници: Георги Великов, Димитър Митев, Евгений Григоров, Иван Ушев, Маргарит Гьорчев, Митьо Митев, Николай Симеонов, Павлин Йорданов, Стелиян Стелиянов

Основният двигател в изложбата Recycle е желанието за насочване на вниманието към един от проблемите в българската художествена действителност. Това е проблемът за наследството на миналото и за традиционните български изкуства, които продължават да се преподават в средните и висши училища в страната без напълно ясна идея как се вписват в настоящето. Всъщност проблемът е комплексен – от една страна се създават творчески мислещи и търсещи нови посоки художници, а от друга, публиката не проявява особен интерес към тяхната работа – нито интелектуален, нито комерсиален. Създаден е вакуум, в който двете страни не успяват да взаимодействат помежду си, за да се достигне до качествени промени. Търсенето на нови форми и послания не среща разбиране у потенциалните зрители, тъй като в повечето случаи те живеят с остарели представи за традиционните изкуства, които се свеждат до тяхното декоративно приложение и утилитарна функция. 

Организирането на изложбата Recycle е провокирано от девет млади художници, завършили специалност „Резба” в периода 2000-2008. За нея те създадоха нови произведения с цел да предизвикат по-широк обществен интерес към проблемите в своята област. Част от въпросите, които се поставят, са: доколко се продължава традицията; има ли приемственост/ взаимодействие между поколенията; как резбата успява да съвмести ролята на занаят и все по-честата връзка със скулптурата; актуализират ли се темите и подхода към формоизграждането; какви са перспективите...

Заглавието Recycle, което първосигнално насочва мисълта към темата за екологията, в случая е свързано с идеята за обновлението/преработването на артистични идеи, начин на мислене и отношение към традиционните изкуства и в частност към дърворезбата. Като втори план, обаче, чрез създаването на част от произведенията посредством вторичното използване на дървесина, се обръща внимание и на екологичните проблеми.


pic139pic139pic139pic139pic139pic139pic139pic139pic139pic139pic139pic139pic139pic139pic139pic139pic139pic139pic139pic139pic139pic139pic139pic139pic139pic139

Press