This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

27.09.2011 - 27.10.2011

Не/Познатият маршрут, Софийската света гора


Повечето от манастирите в района около София са построени през XIII в., когато е поставено началото на внушителния комплекс, наречен Софийска света гора. Според изследователи, негов кръстник е цар Иван Шишман (1371-1895). Групата от манастири и църкви съществува и днес, макар и да е загубила значението и блясъка, които е имала преди векове. Понастоящем някои от манастирите, които са отдалечени от столицата, са почти порутени или изоставени.

Тази изложба е част от проекта на Фондация Credo Bonum за възраждане на поклонническия маршрут, свързващ духовните обители в околностите на София. Целта на проекта е да насърчи по-отговорно отношение към природата и историческото наследство, като създаде подходящи условия за културен туризъм. Фондация Credo Bonum ще работи в сътрудничество със заинтересовани хора и институции за подобряване на пешеходните и велосипедни връзки между обектите, поставяне на указателни табели, публикуване на информационни материали и създаване на интернет страница на маршрута. Идеята е чрез улесняване на достъпа до манастирите и църквите да се засили интереса към тях и така да се стимулира облагородяването и възстановяването им. Пилотната фаза на проекта засяга северната част на Софийската света гора, която обхваща 9 манастира и 14 църкви.


pic142pic142pic142pic142pic142pic142pic142pic142pic142pic142pic142pic142pic142

Press