This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

06.11.2012 - 23.11.2012

Аделина Попнеделева и студенти, Намеси


Студентите са от специалност Текстил на Националната художествена академия: 

Габриела Миланова, Деница Вилиславова, Елина Михайлова, Ива Генчева, Калина Мавродиева, Мария Кръстева, Панчо Ангелов, Ралица Пенова, Стефания Крумова, Таня Неделчева, Филипина Стаменкова, Яна Милчева

Изложбата е част от фестивала за изкуство в публично пространство „Западен парк”.

Намесите в публична среда са популярна форма на съвременното изкуство, практикувана от множество артисти по света, която включва взаимодействие между произведение, художник, публика и конкретно място. Тя се свързва едновременно с концептуалното изкуство, с уличното изкуство и с пърформанса. А „ярн бомбинг” (“yarn bombing” – yarn – прежда, bombing – бомбардиране) представя една от разновидностите на уличното изкуство, в която плетени обекти се експонират в публична среда. Причините, хората да практикуват подобно нещо са разнообразни: противопоставяне между високото изкуство и занaятите, форма на изява или протест срещу конкретни социо-политически проблеми, реклама или вандализъм.

Проектът „Намеси“ включва, както инсталиране на вече направени произведения, така и специално замислени за конкретни места в Западен парк.

На фокус е взаимодействието между природа и култура, не само чрез намесата, но чрез принципа на контраста и чрез материалите. Повечето материали, използвани от студентите, са отпадъчни, което свързва идеята на този проект и с отношението към замърсяването на природната среда, и с проблема за рециклирането.

Целта е, чрез необичайната художествена активност и леснодостъпните техники и материали да се повлияе едновременно на отношението към природата и на креативността на публиката от случайни минувачи. Така и самите студенти изпитват въздействието на своето изкуство „на терен” с всички реакции, които то предизвиква и с комуникацията, който имат възможност да създадат в паркова среда.

В първата част на проекта студентите инсталират произведенията си в парка като избират най-подходящи за целта локации и изследват контакта с публиката. Във втората част фото и видео документацията от това преживяване се появява в галерия Credo Bonum вече като серия от самостоятелни произведения редом до самите обекти, които са гостували в парка. 

Като част от проекта „Намеси” през месец декември предстои презентация на студентките  Габриела Миланова и Яна Калчева отново в рамките на фестивала за изкуство в публично пространство.

фотографии: Симеон Стоилов


pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154pic154

Press