This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

28.11.2012 - 18.12.2012

, Паметници на съвременното


ПАМЕТНИЦИ НА СЪВРЕМЕННОТО
Монументална образност на епохата

Проект на Андрей Врабчев в екип с Теодора Вълчева, Теодора Константинова и Йово Панчев
Дизайн и реализация – Мариян Дзин и Андрей Врабчев

Монументаланата  скулптура е дейност на човека, чиято реализация изисква взаимодействие на  интелектуалните, икономическите, техническите, естетическо- културните и политически възможности и нагласи на времето през което е създадена. Така тя е в по-голяма степен монумент на самия период на който принадлежи отколкото на проблема, събитието или героя, които въплащава, изобразява или стабилизира в публичната памет. 

Тази изложба се опитва да покаже развитието на вкуса и монументалната скулптура в България като огледало на самия културен, икономически и обществен климат през последните 22 години. Тя има експериментален, псевдо-научен и пост-теоретичен профил, защото поставя проблеми и опитва да привлече вниманието на обществото върху изкуството и технологията на случващото се преди и след него.

Проектът цели поставянето на съвременната монументална скулптура в центъра на дебат за паметта, нейното конструиране и подкрепа, нейното управление чрез образи и форми, отношения и мащаби. Художествената работа с теми като история, идентичност, личности или идеи позволява рефлексия на по-свободно ниво и свежа интерпретация на заложените цели и послания на паметника, както и на спонтанните киксове в партитурата на монументалната образност на епохата.

Визуалната и текстова информация в „Паметници на съвременното” остава по стените на галерия Credo Bonum като колаж от ракурси / погледи към темата и нейните потенциални продължения. Интерпретациите на участниците в проекта са не повече от маса текст или слой думи, които покриват актуалната картина на монументалната образност като хоросан, върху който се надяваме да се добавят нови тези, гледища и перспективи.


pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155pic155

Press