This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

29.01.2013 - 18.02.2013

Георги Ямалиев, Цензурирано


Проектът разглежда взаимовръзката между йерархичната зависимост в света на  изкуството и проявите за цензура от страна на определени институции или личности.
Интересът към тази тема е провокиран от личния ми опит с цензура по време на резидентната програма в Ифитри в Мароко и участието ми в Международно биенале за съвременно изкуство в Касабланка през 2011.  С една или друга аргументация  всички български участници в международното събитие  бяха цензурирани. Произведенията им бяха или премахнати от експозицията, или нацяло променени според вижданията на организаторите, така че да не предизвикват излишни главоболия за тях. Някои от цензурираните автори са лицата от портретите, включени в настоящия ми проект.
Като основен елемент в проекта е използван черният правоъгълник, който е може би най-старият символ за цензуриране и контрол върху творчеството и други форми на човешка изява.
По дефиниция  цензурата означава подтискане на свободното изразяване или друго публична комуникация, които  могат да се считат  за неприятни, вредни,  чувствителни  или неудобни, тъй като се определя от институции, медия  или друг контролен орган. От тук идва и взаимовръзката между между цензура и субординация. Субординацията на нивата в организацията представлява подчиненост и съподчиненост между тях. Като основното значени е на подчиненост, зависимост, йерархия.
В този смисъл всеки творец се стреми към определен вид суверенитет, да има свободата да прави каквото си поиска, но този суверенитет е може би мит, защото епостоянно  атакуван, възпиран, оспорван, заобикалян или присвояван от пазара на изкуството, от държавата и арт индустрията. Артистите са принудени да се съобразяват с правила, породени от растящата профанизация на изкуството, от икономическите принуди на пазара, от наложените принципи и виждания и от сложните взаимовръзки между различните звена в системата. Всичко това предизвиква и въпросите за това кой и защо има право на контрол и на цензурира, до къде стигат границите за намеса и до колко съвременния артист е независим и свободен да изразява идеите си без да се нагажда и съобразява с наложените пазарни правила и вкусове?

Проектът е осъществен с подкрепата на наградата „Гауденц Б. Руф”. 


pic157pic157pic157pic157pic157pic157pic157pic157pic157pic157pic157pic157pic157pic157pic157pic157pic157pic157pic157

Press