This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

10.04.2013 - 10.05.2013

, За хората и мястото


Изложбата в галерия Кредо Бонум представя фото и видео документация на проектите от първото издание на фестивала за изкуство в публично пространство „Западен парк”, което се проведе през ноември-декември 2012г. в Западен парк и околностите му. Събитието се организира от фондация Credo Bonum в партньорство със Столична община, а куратори на първото издание са Галина Димитрова-Димова и Светлана Куюмджиева.

Фестивалът „Западен парк” се стреми да създаде платформа, на която динамиката, особеностите и странностите на публичното пространство да се осмислят през призмата на съвремието. Основна цел на събитието е да привлече нова активна публика, готова да участва, да променя и оформя жизнената си среда според своите нагласи и потребности, да изразява своята критична позиция спрямо това, което я заобикаля, чрез средствата на изкуството. 

Пилотното издание на фестивала се проведе под мотото „За хората и мястото” – вдъхновено от американската кураторка Мери Джейн Джейкъб, което подсказва желанието за активно взаимодействие между изкуство, артисти и публика в обществено пространство. 

Програмата на фестивала включи 15 проекта, основно инсталации, пърформанси, хепънинги и акции на български артисти от различни поколения, между които са Светлозара Александрова, Иво Бистрички, Вили Прагер, Венелин Шурелов, Нина Ковачева и Валентин Стефанов и др. 

В програмата на събитията в парка бе представен кураторски проект на Йово Панчев с участието на Дан Тенев, Камен Старчев, Георги Донов, Добромир Иван, Продан Марков, Д-р Гатев, Георги Ружев, Дойчин Русев. Шатрата, построена специално на фестивала в Западен парк, подслони също така представление на Форум театър от образователен център Медиа, изложба на участници в ателието „Фиктивна реалност”, кино селекция от фестивала на студентско кино „Ранно пиле” и платформата Зелено видео, детски работилници на „Вълшебната къща на Ема“. 

Синхронно с тях четири пърформанса в метростанциите Вардар и Западен парк превърнаха ежедневния поток от хора там в участници и публика на проектите на Информбюро, Красимир Терзиев и Георги Арнаудов, София Христозова-Йорданова и Марта Димитрова, арх.Цветелина Панова и арх.Силияна Панова. 

Изложбата в галерия Credo Bonum показва най-интересните моменти от програмата на фестивала, видео документация от пърформансите и хепънингите, като реабилитация пред публиката и артистите за всичко, което не успяха да видят, поради лошото време. 

В рамките на изложбата ще има прожекция на платформата Зелено видео на 18 април от 18:30 часа, което също беше част от програмата на фестивала.

В момента се подготвя второто издание на фестивала в публично пространство „Западен парк”, за което може да намерите информация в сайта: www.zapadenparkfest.bg


Инициативата е част от проект: „Фестивали за изкуство в публичното пространство: SOFIA CONTEMPORARY и Фестивал на открито в Западен парк”, по договор BG161PO001/1.1-10/2010 със Столична община, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Фестивалът „Западен парк” подкрепя кандидатурата на София за европейска културна столица.


pic167pic167pic167pic167pic167pic167pic167pic167pic167pic167pic167pic167pic167pic167pic167pic167

Press