This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

07.03.2014 - 03.04.2014

, СИЛА И ЖИВОТ


През 2014 г. се навършват 150 години от рождението, 100 години от първата публична беседа, дала началото на поредицата „Сила и Живот“, и 70 години от земната кончина на Дънов. 

Учителят Петър Дънов е създател на единственото по рода си самобитно българско учение, следвано, ценено и почитано от последователи в над 50 държави по света. Според европейски изследователи българският духовен Учител се разглежда като едно от най-значителните културни явления на миналото столетие, а българите са назовавани като „народа на Дънов”. И днес учението на Петър Дънов се оказва един от възможните начини за сближаване и взаимно проникване на западната и източната култури. 

Петър Дънов e най-популярният духовен учител, вдъхновител и просветител в новата история на България. Неслучайно в националната класация „Великите българи”, Учителят Дънов е на второ място след Апостола.

Петър Дънов се ражда на 11 юли 1864 г. в с. Николаевка, край Варна в род на български възрожденци. Завършва методистката семинария в гр. Медисън (САЩ) и теология в Бостънския университет. Завръща се в България и публикува първата си книга „Науката и възпитанието”. През 1897 г. със свои съмишленици основава във Варна „Общество за повдигане религиозния дух на българский народ“, прераснало през следващите години в „Общество Бяло Братство“ с около 40 000 последователи и с центрове в почти всички селища на страната. Петър Дънов постепенно се утвърждава като най-авторитетна и вдъхновяваща фигура, наричан от 1914 г. с прозвището „Учителя“. 

В продължение на 40 години той извършва колосална духовна и просветителска дейност. На 29 март 1914 г. започва публични неделни беседи. През 1922 г. открива езотерична християнска школа. През 1926 г. основава селището „Изгрев“, където с хиляди свои ученици и последователи създава единствения в българската история модел за съвместен братски християнски живот. Завършва земния си път на 27 декември 1944 г. в София. Тялото му е положено в градина на „Изгрев“, превърнала се в място за поклонение на хора от цял свят. 

Културното и духовно наследството, което ни оставя, е сред най-значимите в България: повече от 5000 лекции, 150 произведения авторска музика и танцът „паневритмия“, превърнал се във визитна картичка на България в целия свят. Отзвукът отвъд граница от учението на Петър Дънов започва още през 30-те години на XX век. Първоначално е насочен към Франция, Русия и Прибалтика, по-късно се разпространява в Канада, САЩ, Англия, Германия, Испания, Швейцария, Конго, Индия, Австралия, Бразилия и други. По всички точки на света, където четат и практикуват учението на Дънов, се играе танца Паневритмия, а песните и молитвите се произнасят на чист български език. Учителят Петър Дънов е както космополит, така и самобитно явление в българската култура. 

Много пътища водят към новата култура, но сега ще ви кажа само три: път на служене, път на почитание, път на обич.

Всички искате светът вън да се оправи.
Светът вътре във вас трябва да се оправи.

Пазете свободата на душата си!
Пазете силата на Духа си!
Пазете светлината на ума си!
И пазете добротата на сърцето си!
Всичко произтича от един извор. 
Божественото учение се дава през вековете. То иде само от Бога.
 
Учителя Дънов 
 
 
Програма от допълнителни събития в галерия Credo Bonum:

11 март, вторник, 19:00 ч.
Концерт „Рапсодия в бяло”
Музика от Учителя Дънов
С участието на Гиргина Гиргинова – сопран и Магдалена Далчева – виолончело.

13 март, четвъртък, 19:00 ч.
Беседа на тема „Лечителят Дънов”
Холистичните методи за лечение, дадени от Учителя Петър Дънов. Четирите природни стихии в тялото и психиката на човека. 
Лектор: д-р Светла Балтова - холистичен лекар, преводач, дългогодишен учител по Паневритмия в България и целия свят.

20 март, четвъртък, 19:00 ч.
Беседа на тема „В Царството на Живата природа” 
В магичния свят на Рила и Паневритмията. 
Лектори: Людмила Червенкова и Андрей Грива
Людмила Червенкова е главен асистент в НСА с първата докторска степен по Паневритмия, дългогодишен преподавател по Паневритмия.
Андрей Грива е музикант и официален говорител на Бялото Братство.

30 март, неделя, 16:00 ч. 
Беседа на тема „Слънчева педагогика” 
За принципите и методите от Учителя за възпитанието и образованието. 
Лектор: Слав Славов - директор на първата детска школа "Бялото кокиче", работеща по методите, дадени от Учителя.

Беседите ще бъдат съпроводени от изпълнения на музикален камерен състав: Гиргина Гиргинова - сопран, Йоана Стратева - цигулка, Магдалена Далчева - виолончело.

pic179pic179pic179pic179pic179pic179pic179pic179pic179pic179pic179pic179pic179pic179pic179pic179

Press