This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

15.05.2014 - 15.06.2014

, Познанието на най-древната цивилизация


Дни преди празника на българската писменост и култура - 24 май, фондация Credo Bonum ще представи в едноименна си галерия знакови археологически открития от българските земи, принадлежащи на най-старата човешка цивилизация, зародила се преди повече от осем хилядолетия в района около Черно море и долното течение на Дунав. Десетилетия след откриването им, все още видимите археологически обекти, както и съхраняваните в музеите находки продължават да са неизчерпаем източник на знания за духа и битието на нашите предшественици.
 
Изложбата в галерия Credo Bonum представя данни на изследователите за тази цивилизация, развила най-старото земеделие в Европа, най-ранната в света металургия на медта и златото, най-древната в Европа солодобивна индустрия, най-ранният добив и обработката на полускъпоценни минерали, и др. В галерията ще бъдат показани примери за най-ранните протоградски центрове с развита жилищна и обществена архитектура, за сложната система от погребални практики, за кристализирали представи и вярвания за реалния и отвъдния свят, свързани с култа към Великата богиня майка. Находките с висока естетична и символична стойност свидетелстват за високи познания и умения, като въведени за пръв път стандартни единици, или изображения на човешки лица с безспорно индивидуални черти, които се приемат за най-ранните портрети на човека като индивид.
 
Сред най-интересните разкрития за тази цивилизация е тяхната писменост, предшестваща с около 2000 години другите системи за писане, с висока степен на логична и абстрактна мисъл, геометричен подход в изразяването на мислите. Сред другите удивителни открития са високи познания в областта на математиката и астрономията, използване на еталони на числова, ъглова и линейна метрика и за хармонично съответствие.
 
Изложбата повдига въпроса свързана ли е зората на световното познание с Европейския югоизток и каква е съдбата на тази цивилизация, като показва изследвания в Черно море и на сушата, които предлагат отговор.
 
Разкривани от българските изследователи и превърнати в световна проблематика паметници предлагат пътешествие към една изчезнала цивилизация, която силно вълнува съвременния човек. Изложбата праща посланието, че ние трябва да опознаем и пазим тези следи за бъдещи пътешествия на мисълта.
 
В рамките на изложбата, на 5 юни от 18:00 часа в галерия Credo Bonum се проведе дискусия на темата за опазване на културното наследство и духовността в светлината на въпросите за националната автентичност. 
Пълната видео документация от дискусията може да видите в канала на Credo Bonum в You tube:  https://www.youtube.com/credobonum
 
Изложбата се осъществява с любезното съдействие на Регионален исторически музей – Враца, Регионален исторически музей – Добрич и Регионален исторически музей – Варна.
 
Консултант на изложбата: Проф. Диана Гергова, Археологически институт с музей при БАН, София.
 
Екипът на фондация Credo Bonum изказва своите благодарности за неоценимото съдействие при реализацията на изложбата към: Диана Гергова, Георги Ганецовски, Тодор Димов, Олга Пелевина, Христо Смоленов, Петко Димитров, Руслан Костов, Дилян Бакалски и Васил Йовчев. 


pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181pic181

Press