This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

17.07.2014 - 12.10.2014

, ПЛАНИНАТА И ВЯРАТА НА ОРФЕЙ


Фондация Credo Bonum представя изложба, посветена на тракиеца Орфей и планината Родопи, в която се извършва духовната реформа, свързана с култa към земята и слънцето. Това е втората от поредицата изложби в галерия Credo Bonum,  посветени на важни етапи от развитието на духовността и културата по българските земи. Първата беше свързана с познанието на най-древната праисторическа цивилизация, живяла по българските земи през VII-V хил. пр. Хр. 

Следващият етап е посветен на планинския певец Орфей, който е поет, лечител, музикант и пророк, основател на Дионисовите и Елевзинските мистерии и тези на о. Самотраки, автор на хероическата метрика и на астрологията. Неговото учение, познато като орфизъм, поставя в центъра безсмъртието на душата и се обляга на древни знания и идеи за произхода на света, боговете и човека, които са отразени в т. нар. Орфически химни и други писмени свидетелства. Влиянието на орфизма се разпространило в Южна Италия и в Сицилия (Велика Гърция), по егейските острови и в Азия. Със своята реформа певецът обединил в едно култът към земята и към слънцето. Орфизмът бил и първото учение, разпространявано чрез книги.

Оставило ли е диря учението на тракиеца Орфей в земите на древна Тракия?

Българските археолозите показват със своите открития, че именно във времето на Орфей през късната бронзова епоха (последните столетия на ІІ хил. пр. Хр.) в живота на древна Тракия, както и на целия Средиземноморски свят настъпват забележителни промени. Възникването на многобройни светилища в стратегически и живописни места, заложените в тяхното устройство астрономически знания, множеството могилни некрополи с погребения и обреди, повтарящи смъртта на самия певец, съществуването на специфична култура, представена особено ярко чрез тракийската култова керамика, хилядолетното функциониране на тракийските светилища до приемането на християнството, са особено ярко представени в планината на Орфей - Родопа, където може би някой ден ще бъдат открити и някои от табличките с Орфеевото слово.

Тази изложба прави опит да обедини митологичните, писмените и археологически данни от планината на Орфей и от Средиземноморския свят, за да добие плът едно безсмъртно учение. Темите, застъпени в изложбата, са митове за произхода на Орфей; духовната реформа на Орфей и култа към Дионис и Аполон, вакханките и безсмъртието; Орфизмът - първото учение разпространявано чрез книги; музиката на Орфей, шаманството и любовта към Евридика; племето на бесите - пазители на светилищата на Дионис; Орфеевото цвете - безсмъртничето; култа на Орфей във Филипопол; Орфей и християнството. Изложбата представя и примери от култова керамика, намерена в орфически светилища по родопските върхове.

Изложбата се осъществява с любезното съдействие на Регионален исторически музей – Смолян и Исторически музей – Велинград. Консултант на изложбата: Проф. Диана Гергова, Археологически институт с музей при БАН, София. 
 
Екипът на фондация Credo Bonum изказва своите благодарности за неоценимото съдействие при реализацията на изложбата към Диана Гергова, Таня Марева, Снежана Велева, Костадин Кисьов, Асен Салкин, Димитър Байраков, Дамян Дамянов, Красимир Георгиев, Николай Шаранков, Десислава Давидова, Дилян Бакалски и Васил Йовчев. 
 

pic184pic184pic184pic184pic184pic184pic184pic184pic184pic184pic184pic184pic184pic184pic184pic184pic184pic184pic184pic184

Press