This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

15.10.2014 - 09.11.2014

, Карикатурите на Царя


В изложбата са показани карикатури от личната колекция на Цар Симеон II -  около 100 произведения от български и чуждестранни автори, в които обект на сатирата е именно Царят в битието му като министър-председател и държавник. Част от карикатурите зрителят познава от ежедневниците и периодичния печат. В колекцията има и творби от времето, когато Негово Величество е в изгнание. 

Изложбата е възможност да надникнем в един различен образ на Цар Симеон II.  Да видим държавника и човека през призмата на хумора. Самият той винаги е казвал, че в ежедневието ни се чувства остър дефицит на усмивки. 

С тази изложба Негово Величество иска да изкаже своята признателност и да подкрепи авторите за тяхната остроумност и находчивост, с които творят политическа сатира.  Изложбата е принос за стимулиране развитието на изкуството на карикатурата в България и има за цел да допринесе  за популяризиране творчеството на българските карикатуристи в страната и в чужбина. В колекцията присъстват карикатурите на изявени български автори, сред които Христо Комарницки, Ивайло Нинов, Ивайло Цветков, Чавдар Николов, Румен Статков, Христо Куртев, Анатолий Станкулов.

„Умението да се шегуваш с несгодите в живота, да можеш да приемаш с хумор житейските ситуации и да гледаш с доза ирония на самия себе си са неоценими качества за всеки един от нас”, смята Негово Величество.

По време на премиерския си мандат Царят се водеше от желанието да не допусне цензура при отразяване на обществено-политическите процеси от всички медии. Една от неговите максими, изказана от трибуната на българския парламент, беше: “За нас не е важно правителството да има медиен комфорт. По-добре медиите да имат правителствен комфорт.” 

Либералният институт за политически анализи е неправителствена организация в обществена полза, която има за цел да подпомага разпространението на либералните идеи, сред които и свободата на словото като върховна ценност на демократичните общества.


pic185pic185pic185pic185pic185pic185pic185pic185pic185pic185pic185pic185pic185

Press