This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

10.03.2015 - 27.03.2015

, Зелена вселена


Галерия Credo Bonum представя наградените и номинирани детски проекти, участващи в конкурса „Зелена вселена” на Българо-американска кредитна банка (БАКБ). Националният ученически конкурс за проекто-дизайн на еко-табела имаше за цел да провокира детското въображение, познание и загриженост за околната среда.

1840 деца от цялата страна участваха със свои рисунки на тема „Нарисувай еко-табела и опази своя роден край“ в периода 5 ноември 2014 г. - 20 януари 2015 г. Включиха се ученици на възраст 7 – 14 години от 181 училища от 102 общини. От подадените предложения може да се обобщи, че основните теми, които вълнуват децата на България са опазването на растенията и животните, разделното събиране на отпадъци и изсичането на горите. 

Оценяването на проектите беше извършено от специализирано жури. С индивидуални награди и грамоти са отличени десет деца, както и техните училища. По десетте най-добри проекта ще бъдат изработени табели в реални размери, които ще бъдат дарени на съответните общини: Велико Търново, Димитровград, Ловеч, Монтана, Плевен, Радомир, Разград, Русе, Силистра, с. Тодор Икономово (Шумен). Табелите ще бъдат монтирани до края на м. май 2015 г.

На 10 март 2015 г. г-жа Цветелина Бориславова, Председател на Надзорния съвет на БАКБ, връчи награди и грамоти на десетте деца, чиито рисунки бяха отличени с награди на журито, както и на директорите на училищата, в които учат победителите. 


pic189pic189pic189pic189pic189pic189pic189pic189pic189pic189pic189pic189

Press