This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

04.04.2017 - 28.04.2017

, Изображението вече не е налично


„Изображението вече не е налично” е изложба в 3 части, в 3 различни галерии по едно и също време: галерия „Васка Емануилова” от 2 май, галерията на Институт за съвременно изкуство, София от 3 май и галерия „Credo Bonum” от 4 май.
 
Куратор: Весела Ножарова 
Художници: Иво Бистрички, Лъчезар Бояджиев, Мартина Вачева, Филип Попов, Радостин Седевчев, Калин Серапионов, Красимир Терзиев, Петер Цанев  


“Изображението вече не е налично” е изложба в 3 части, в 3 различни галерии по едно и също време. Проектът си поставя за цел да изследва взаимоотношенията между съвременния художник и визуалната среда. Много често художниците работят с готови изображения, намерени в интернет или запечатани случайно в непосредственото им обкръжение и ежедневие. Начина по който ги интерпретират, асимилира или просто пресъздава е в основата на творческия процес. Но именно в този процес възникват и много въпроси. Какъв е моментът, в който образът се превръща в произведение на и изкуството и какво е неговото самостойно съществуване от този момент нататък? 

В този смисъл, “Изображението вече не е налично” е много „художническа” изложба. Тя се обръща към изначалния обект на визуалното изкуство, обръща се към образа. Как нашето отношение към образа се променя в контекста на бързо променящата са визуална, културна, политическа и социална среда, в която живеем? Разбираме ли достатъчно добре визуалната информация, която достига до нас? Как виртуалния свят, който обитаваме, с безспирния поток от образи, влияе върху съвременното изкуство? 

Днес образът, който е първичния материал за създаването на всяко произведение на изкуството,  е поставен на сериозно изпитание. Огромният обем от визуална информация, който ни залива ежедневно, е затрупван от нови и нови образи, в динамика, която дори не ни дава възможност да осмислим и разберем видяното. Съвремието никога не е било толкова документирано и визуализирано и в същото време толкова лишено от историческа оценка и памет за самото себе си. 

Проектът е подкрепен от наградата „Гауденц Б. Руф”
pic214