This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

15.06.2017 - 17.06.2017

, Критикувайки медията


Дигиталните изкуства са следствие от взаимодействието между дигиталните технологии и дигиталната култура. Художниците кроят своята идентичност през възможностите разкрити от новите медии, но много от тях реагират критично спрямо техните дълбоки влияния в социалната архитектура, културната памет, функциите на институциите, изграждането на съвременната личност.
 
Изложбата представя четирите дипломни работи на Вълко Чобанов, Марина Генова, Мартин Стратиев и Пламен Хубенов. Техните произведения поставят въпроси свързани с кризата на идентичноста, кризата на художественият обект, кризата на естетическите норми, кризата на дигиталния потребител.
 
В изложбата са включени семестриални работи на студентите от първи курс Верджиния Стефани Дойчева, Весела Данчева, Даниела Такева, Зорница Маркова, Иван Абаджиев, Лора Желязкова, Николина Недялкова, Угур Тахир.


pic215