This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

15.09.2006 - 30.09.2006

, Бестиарии


Привилегия на изкуството е да се забавлява с чезнещия смисъл. Но за да се възползваш от нея, не бива да се издаваш, трябва да тръгнеш от другаде.
За двамата автори на настоящата изложба това “другаде” (сочи го и заглавието й) е бестиарият, възможните проекти на невъзможни твари, “органичното инженерство”. И по-общо: подкопаването на естествеността (а край нея и на свръхестествеността) – всичко е замисъл, но е трудно да се разбере чий, да се изобличи Инженера, за когато се знае само, че заради неудачи в проектирането има основания да се крие.
Нататък водят религиозно-мистичните употреби на бестиариите, за чиито цели те и се появяват. Има обаче и още една по-нова офанзива в употребата им – постмодерната, подетата от Борхес. Тук е важна симулацията, размяната на образите и прототипите – всички животни са рожби на “кабинетна измама”, всички учебници по зоология са бестиарии, най-малкото защото иначе няма как да разкажат за динозаврите.
Изложбата, без специално да се пази от първата, по-скоро продължава втората офанзива, като, разбира се, на свой ред симулира интерес към симулациите.
Никола Тороманов, майсторът на значещи (често взети “на заем”) пространства в българския театър, прави пак това – сменя пространството на бестиария, като го разполага в създаденото от визуалните жанрове на масовата култура. Какво се вижда по стените на галерията ли? Че каквото и да гледаш – комикс, анимационен филм или телевизионен сериал – в главата ти препускат несъществуващи животни, съчленени от кости, памет и предразсъдъци.
У Александър Илиев пък дори няма бестиарий, а само предчувствие, което идва не толкова от животните в рисунките му, колкото от това, че въобще, за да рисуваш, трябва да се самозаблуждаваш. А за да понесеш самозаблудата, трябва да се разсейваш. И тогава няма как конете ти да са от рода “ekuus”.

Георги Лозанов


pic23pic23pic23pic23pic23pic23pic23pic23pic23pic23pic23pic23pic23