This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

23.01.2007 - 18.02.2007

Боян Райнов, Фей Видал Райнов, Френска връзка


Съвместно с фондация “Проф. Николай Райнов”

Далеч преди европейските държави да влязат в съюз го направиха хората. Особено артистите. Техните лични маршрути, често зад гърба на историята, се пресичаха върху картата на стария континент, от което се променяше картата на изкуството. И днес, в чест на влизането на България в Европейския съюз, галерия СИБАНК има шанса да проследи в скулптури и картини една френска връзка – между Боян Райнов и съпругата му Фей Видал Райнов.
Боян Райнов десетилетия наред е интегриран към парижкия артистичен елит, разпознат и оценен е от него. Истински френски художник, който обаче не губи принадлежността си и към някаква друга културна реалност, към фамилната традиция, в чийто център е мощната фигура на Бащата – Николай Райнов.
Дали обаче Фей Видал Райнов – нежен живописец с нюансирано пластическо чувство, участва – на границата между преклонението пред природата и мистицизма – в задочен естетически диалог с мъжа си? Софийската публика може да прецени сама, защото за първи път прочутият артист и съпругата му застават с работите си един до друг.
Георги Лозанов

“Обичам хората и техните проблеми, животните за тяхната топлина и за силата, която откупва тяхната свобода, природата във всичките й аспекти, през всички сезони, формите на земята, дърветата, небето и целият живот, който се ражда, за да се разпукне като едно вечно движение.” В тези мисли на Боян се отразява като в огледало цялото му творчество. Сила и топлина са двата полюса на неговата визия. Така формата още от своето възникване е водена от своите противоположни отстояния. Затова силата на неговите скулптури не е никога брутална, нито топлината превзета. Проникнати една от друга те придават на обемите една особена увереност...
Дора Валие

Боян е роден за скулптурата. Вероятно това може да се каже за творец във всички изкуства, когато той се идентифицира със своята почва, инструмент, изходен материал. Боян ви посреща с отворени обятия, отворени за приятелство, защото това е, което той ви предлага преди всичко, най-доброто у себе си – топлината. Боян вае, както съществува, със своята природа на плътен и чувствителен човек и се нахвърля толкова щастлив върху дървото, камъка, медното фолио или калая. Калаят – ето материалът, който със сигурност отличава Боян от другите скулптори. Впрочем аз не познавам друг скулптор, който така да е превзел този материал – с покорство.
Рисунките на скулптора – те носят винаги характера на творбата: притежават плътност, ритъм, уловили са светлината. Те имат вече три измерения.
Боян разчита единствено на сетивното разбиране с формите, които създава - изучава всяка от своите скулптури, следвайки релефите и вдлъбнатините й с възглавничките на своите пръсти, затваряйки очи, оставяйки да минат всички смисли през един-единствен, откривайки светлината му чрез притискането на ръцете. Ръцете, които веднага стисвате щом се срещнете с него.
Морис Брюзо

 


pic28pic28pic28pic28pic28pic28pic28pic28pic28pic28pic28pic28pic28pic28pic28pic28pic28pic28pic28pic28pic28pic28pic28pic28pic28pic28pic28pic28pic28pic28pic28pic28