This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

12.11.2003 - 20.12.2003

Георги Нейков, Приятели от 80-те


Може би защото се създаваше по перифериите на културата и беше много повече личен ангажимент, отколкото социална поръчка, артистичната фотография в бившето общество се ползваше от неочаквано големи дози свобода. Те дадоха шанс на Георги Нейков още тогава да съчетае скрупульозния си професионализъм с фантазмите на съня, еротиката и рекламата, със сюрреални парадокси и нонсенси.
Фотографиите му носеха метафората на естетическото бягство и културната емиграция. По-късно метафората се буквализира и той повече от десетилетие живее в САЩ, работи в Холивуд, организира фестивали и изложби, снима палми, кактуси, хепънинги и натюрморти, колекционира световни майстори на камерата...
Завръщането му сега тук в галерията на СИБАНК е двойно, защото представя работи, правени преди заминаването му – портрети на негови приятели от 80-те години. Някои от тях – като графиня Игнатиева, Георги Минчев или Владислав Шмит – са се преселили завинаги в застиналия свят на фотографията, други – като Камелия Тодорова, Екатерина Евро или Соломон Паси – са в центъра на променящия се свят и се променят заедно с него.
Всъщност, така и изложбата става двойна – на фотографските портрети на Георги Нейков и на отдалечаванията в културното време и пространство, които се оглеждат в тях. Което пък поставя поне два въпроса: дали образите, които навремето имаха митологична слава, днес ще могат да понесат бремето на своите прототипи, и по-важното: дали прототипите ще могат да понесат бремето на артистичната свобода, която образите им приписаха тогава. Струва ми се, че имам правото на втория въпрос, защото, както се казва в приказките, и аз бях там – едно от многото лица пред окото на камерата.

Георги Лозанов

 


pic36pic36pic36pic36pic36pic36pic36pic36pic36pic36pic36pic36pic36pic36pic36pic36pic36pic36pic36pic36pic36