This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

22.12.2003 - 15.01.2004

от Пловдивската Света Митрополия, Непоказвани икони 17 – 19 век


В навечерието на Рождество Христово галерия СИБАНК представя за първи път пред публика икони от Пловдивската епархия, притежание на Светата Пловдивска Митрополия. Те са малка част от сбирката й (около 1000 икони), създадена през комунистическия режим с ясна мисия: опазване на християнското културно наследство от атеизма, превърнат в официална идеология, и свързаната с него обща немара към знаците на вярата и трансцеденталността. Иконите са свалени от църкви, затворени за реставрация или по "историческа необходимост", и са пренесени в специално изградено за целта иконохранилище, където да дочакат "по-добри времена". В този смисъл изложбата днес е момент от тяхното културно завръщане. Разбира се, то си остава фрагментарно и компромисно, доколкото иконите са молитвени образи и разкриват духовната си цялост само като елемент от религиозния ритуал.
Галерия СИБАНК поема риска да ги представи извън храма, подобно на кавалетна живопис, на първо място защото са свидетелство за усилията на Българската Православна Църква в близкото минало да се превърне в колекционер на самата себе си и така да оцелява. Колекцията на Пловдивската Митрополия е събирана с подчертана грижливост и съсредоточеност - нека споменем само, че първият й опис е направен от проф. Пандурски, който тогава е отговорник за старините към Светия Синод.
Именно като елемент от религиозния ритуал, иконите носят естетически и познавателни стойности, които отварят широки интрепретативни полета. Те са един от традиционните входове към културата на региона, за съжаление все още затрупан от предразсъдъци и сувенирни ерзаци. Някои от иконите в изложбата - "Св. Богородица с младенеца и пророци" от 17 век или "Откровението на Свети Йоан Богослов" от 19 век - могат да изненадат дори просветения поглед.
Изложбата е алтернатива на устойчивата тенденция към битовизиране на Коледа, метафизическите хоризонти на празника се запушват, изтласква се същинският му повод - рождения ден на Спасителя. В тези дни София като една от столиците на християнския свят повече от друг път се нуждае от религиозен дух и галерия СИБАНК се чувства ангажирана със създаването му.

Георги Лозанов

 


pic39pic39pic39pic39pic39pic39pic39pic39pic39pic39pic39pic39pic39pic39pic39

Press