This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

08.04.2004 - 28.04.2004

Японска гравюра 18-19 век , Напролет - Изгревът


Живей само за момента,
Обръщай внимание на красотата на луната,
снега, цветовете на сливите и кленовите листа,
разпева на птиците.
Наслаждавай се на виното,
Развличай се.
Не се задълбочавай в нищетата,
Гледай я право в лицето.
Отхвърли унинието.
Живей свободно, пътувайки по течението
- ето това се нарича Укиьо - е.

Асаи Рей
"Разкази за изменчивия свят", 1661


Корените на гравюрата на дърво "укиьо-е" са в традицията на японското средновековно изкуство.
Под влияние на будизма и даоизма, които идват от континента, японецът възприема като даденост природата, така както е поднесена от нейния създател. Чувства я като част от себе си. Живее с нейните настроения. Човекът усеща себе си като участник в един процес, на който е присъщ стремежът към самоусъвършенстване, към избавление от страданието и достигането на крайната цел - вечният покой и Нирвана.
Майсторите на гравюрата "укиьо-е" насочват вниманието си към нови за времето си сюжети и теми от заобикалящия свят.
В японското изобразително изкуство и литература всички състояния на човека и явления в природата се предават по особено емоционален начин. Тези качества и високата художествена стойност на гравюрите “укиьо-е” впечатляват артистичните среди в Европа, които ги налагат като модно течение и обогатяват значително пластичния език на европейското изкуство от края на XIX и началото на XX век.
Сбирката "Японски гравюри" в Художествена галерия "Димитър Добрович" - Сливен включва 30 творби от Хирошиге, Хокусай, Кониоши, Кунисада, Тойокуни І, Тойокуни ІІІ, Йошитоса и др. от циклите: "Петдесет и три спирки по пътя за Токайдо", "Сто пейзажа от знаменитите места в Едо", "Известни места от източната столица" /на Хирошиге/;
"Историята на четиридесет и седем предани самураи" /от Хокусай/; "Тридесет и шест знаменити куртизанки" /от Тойокуни І/ и илюстрации към романа "Сказание за принц Гейнджи Мономоготари" /от Кунисада/.


Светослав Милев, директор на ХГ
"Димитър Добрович" - Сливен

 


pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40pic40