This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

10.01.2007 - 20.01.2007

Кирил Прашков , Mind Your Step


Кирил Прашков, заедно с Недко Солаков, Лъчезар Бояджиев, Правдолюб Иванов и др., принадлежи на авангардната вълна, вдигната преди петнадесетина години у нас от падането на комунизма. “Авангардна” обаче е измамно понятие, доколкото е извлечено от военизираната терминология на модернизма, а споменатите художници по-скоро участват в постмодерно дезертьорство от художествения фронт. Водят битка само с регионалната си клаустрофобия и създават експортни продукти за международния пазар на непазарно изкуство. Това от само себе си превръща в съдържателен фокус на търсенията им противопоставянето свое-чуждо, като “по условие” своето е умилително, провинциално, репресивно и травматично.
Най-съсредоточен, почти с отговорността на Хипократова клетва, в диагностицирането на националната идентичност е Кирил Прашков и то в нарочна серия – “National style”, чието последно продължение/цитат е “MIND YOUR STEP” в галерия СИБАНК. Най-общо казано той се занимава с трудностите/праговете в глобализацията на българина и по това напомня с нещо филмите Георги Мишев.
Подозрението на Прашков е, че идентичността ни се крепи върху нарастването на тривиални битови вещи (боб, чушки, плет и пр.) до ценностни категории, до “национални икони”, така че за да бъде разбрана, те трябва да се върнат в предметния ред – иронизирани и принизени, потъпкани, по възможност буквално.
Тази изложба, първата за галерията след влизането ни в ЕС, е посветена на буквалното потъпкване, превърнато в акция – Прашков е отпечатал работите си върху парчета мокет, акуратно поръбени, така че да могат да се използват по предназначение. Кръгът се е затворил, свеждането на идентичността до битови вещи е концептуализирано в изкуство, което на свой ред е сведено до битова вещ. Противопоставянето вече е национално-консумативно и така то е “диалектически снето”, защото те са се оказали едно и също.
“MIND YOUR STEP”, разбира се, участва и в далеч по-голямата естетическа акция, започнала с писоара на Дюшам, за потъпкване на самото изкуство (творбата, автора, институцията, материала). И сега то може да ти се яви отвякъде. Дори когато скромно си гледаш в краката и внимаваш да не стъпиш на криво по пътя от хола до банята или от София до Брюксел.
Георги Лозанов

 


pic41pic41pic41