This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

02.11.2005 - 20.11.2005

Петдесет избрани визуални фантазии, В лодката/локвата на графиката


Рьоне Магрит рисува лула и пише "Това не е лула". Иван Газдов рисува ръка, която държи лула и пише "Това не е ръка!". Вече не е, защото са започнали да й се виждат костите и така препратката към концептуалния сюрреализъм на Магрит се превръща в плакат срещу тютюнопушенето. Ако характерната за художника интелектуална игра с молив, в която се наслагват логики, продължи докрай, под плакатите на Газдов трябва да пише "Това не са плакати". Не само, защото често са продукт единствено на собствения му артистичен произвол и социална изнервеност - сам си ги е поръчал (вероятно през нощта) и сам си ги е изпълнил (вероятно през деня), за да създаде в България традицията на тъй наречения "авторски плакат". Но това не са плакати и защото коментират плаката - показват как той е възможен, разглобяват "механизма" му, разглеждат "чарковете" му; следят как вълните на ставащото (война, тероризъм, секс, екология, транспорт, писане, хранене...) минават през пластическото въображение, за да се превърнат във графични знаци, които на свой ред да се понесат по вълните на ставащото.
Плакатът е културен "перпетуум-мобиле" и Газдов (професорът по плакат) хем го използва, хем му се чуди. Чуденето обаче не е естетически неутрално (случка в кабинет), а част от онова "очудняване" на света, което според Шкловски, ражда художествената творба, т.е. то се връща в плакатите, принадлежи им.
По повод своята шестдесетгодишнина Иван Газдов представя в галерията на СИБАНК плакати, загледани в себе си, от което престават да бъдат плакати и в най-добрия случай се превръщат във видения на един артист, който се опитва да си спомни какво е правил през отминалото време. Защото, както помним, знанието е спомняне. Но задължително неуспешно. Иначе можеш да започнеш да се мислиш за Иван Газдов.
Георги Лозанов

 


pic42pic42pic42pic42pic42pic42pic42