This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

13.07.2004 - 13.08.2004

Николай Панайотов , Двуречие


Част от естетическата програма на галерия СИБАНК са “нашите-чужди” – художниците, които присъстват, освен в българската, и в други култури.
През последното десетилетие Николай Панайотов успя да получи този двоен статут, не само защото пише артистичната си биография от София и Париж едновременно, но и защото културите различия се пресрещат в картините му; той рисува седнал на “културен праг”.
Това, разбира се, е под повърхността на гледките. Те самите по-скоро са безгрижни и шарени, поддават се на детски фантазми, с постмодерно лековерие търкалят сюрреалистични клишета...
Художниците, които продават в Западна Европа или в САЩ, по-лесно свикват с мисълта, че изкуството принадлежи на свободното време, че трябва да забавлява, да участва в карнавала на града. Особено, когато в София е топло и светлината е навън е силна, а в Париж тече балът на пожарникарите. Тогава е важно в картините да се мяркат отблясъци от лъскавите каски на пожарникари, танцуващи под звучите на духова музика.

Георги Лозанов


Двуречие

Бях в залите на Лувъра с огромните крилати бикове от Двуречието.
Те излъчваха безвременна могъща доброта.
Но сега видях в тях и съдбата си, която се обръщаше към мен като американски танк в пустинята и сочейки ме с дулото си, иска да се определя!
Нормално, защото началото ми премина в земите на Двуречието. Тогава в Багдад пропих удоволствието от ориенталското съзерцание и скептичното отсъствие на време, а от моето англо-американско училище - индивидуализма, съревнованието и свободността. Оттогава двете цивилизации се сблъскват в мен, тласкайки ме към постоянни напускания и завръщания на земи, стилове, любови и убеждения, правейки ме двуезичен, двуестетичен... двуречен.
Тук се завръщам към образа. Той е реката, която задоволява жаждата ми за яснота и конкретност. Успоредно върви реката, търсеща смисъла, идеята и посланието.
Двете текат свободни и непредвидими носещи поток от миражни истини, с универсална истинност, която бях усетил в безкрайното Двуречие… и която ме носи нататък.

Н.П.


pic45pic45pic45pic45pic45pic45pic45pic45pic45pic45pic45pic45pic45pic45pic45

Press