This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

12.05.2004 - 17.05.2004

, Графикатура Гравюра Графикатура Гравюра


Изложбата НАПРОЛЕТ – ИЗГРЕВЪТ беше открита на 8 април. Гравюрите, представени в нея, са от периода XVIII – XIX век и са притежание на Художествена галерия “Димитър Добрович” – Сливен. В края на изложбата галерия СИБАНК организира кратка изложба-акция, с която ще внесе контрастен съвременен акцент сред хармонията на японската гравюра.


Слово на Иван Газдов по време на откриването на изложбата
Авторът държи с две ръце пред лицето си бял лист и рецитира следния текст:

Уважаеми присъстващи,
В духа на акцията, това, което виждате е бял лист, това, което чувате е само глас:
Не считал никой черното за цвят
преди, и не ценели чернотата.
Ценят я днес, нашества в този свят,
петни и очернява красотата.
Откак подправят злата грозота
с цветове и багри, взети в заем,
светът, прогонил всяка красота,
е станал груб и зъл, неузнаваем.
И този взор на милата – стъмен –
затуй поглежда със тъга такава
към този, който сам от чар лишен,
със багри хубостта опорочава
и тъй блести от много тъмнота,
че мракът ни се струва красота.

Шекспир, Сонет, 1609 година – триста години преди японските гравюри, и четиристотин преди “Графикатурата”.

 


pic54pic54pic54pic54pic54pic54pic54pic54pic54pic54pic54pic54pic54pic54