This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

16.03.2005 - 11.04.2005

куратор: Бранко Николов, Графики от три балкански града


Собственият ми опит ме навежда на заключението, че за успеха на която и да е идея или намерение са необходими както лични, така и общи интереси.
Работейки за себе си, ние винаги работим и за другите.

Бранко Николов

Изложбата “Графики от три балкански града” е извън актуалните проблеми, които поставят в опозиция понятията Изток - Запад, локално – глобално. Тя не дава отговор на въпроса дали Балканите се интегрират в Европа или постепенно ограждат собствен затворен периметър на развитие.
В тази изложба се пресичат маршрутите на 38 балкански художници. Балканска е тяхната географска и културна принадлежност, но техните графики със сигурност не можем да наречем само “балкански”. Тук няма обща тема или графична техника. Авторите и техните работи са обединени от субективния подбор на куратора Бранко Николов и според неговия собствен творчески и автобиографичен опит.
Това е една навита на руло изложба, която постоянно кръстосва балканските граници. Нейният път е особен, защото в него съвпадат началните и крайните точки. Изложбата винаги пристига там, откъдето е тръгнала. Така трите града Ниш, София и Скопие се превръщат не в Бермудски, а в Балкански триъгълник, в който обратно на очакваното вместо да изчезват се появяват неща – загубени или забравени. В него без претенция или себеизтъкване се появява и образът на балканската идентичност. Преминавайки през границите вътре в този триъгълник всеки от авторите в изложбата е открил другите и начинът да бъде едновременно еднакъв и различен с тях.

Светлана Куюмджиева

Ниш – Сърбия
Александър Девич, Ана Бонжич, Ана Матич, Ивана Станкович, Весна Павлович, Любиша Бъркович, Свободан Радойкович, Цурк Франц, Цоха Драган, Миодраг Анжелкович, Мирослав Анжелкович, Петър Огнянович, Славолюб Станкович, Бранко Николов, Велизар Кръстич
София – България
Стефан Божков, Захари Каменов, Иван Нинов, Димо Колибаров, Любен Костов, Соня Ковачева, Теодор Лихо, Тихомир Манолов, Елена Панайотова, Цанко Панов, Явора Петрова, Милко Павлов, Михаил Петков, Васил Попов, Валери Василев,
Скопие – Македония
Джорджи Чолаковски, Анка Данаиловска, Славица Янешлиева, Зоран Якимовски, Димитър Малиданов, Мария Мицевска, Лидия Вуйсич, Мирко Вуйсич


pic55pic55pic55pic55pic55pic55pic55pic55pic55pic55pic55pic55pic55pic55pic55pic55pic55pic55pic55pic55pic55pic55pic55pic55pic55pic55pic55pic55pic55pic55pic55pic55pic55pic55pic55pic55pic55pic55

Press