This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

25.04.2005 - 10.05.2005

, СИЯЙНО ПУСТО ИЗВЪН


Рисунки – Венелин Шурелов
Представление – Ана Виленица, Венелин Шурелов
Аниматор – Анимитър Анимитров

“Сияйно Пусто Извън” обхваща няколко серии рисунки създадени в последните пет години като документ от личното време на художника.
Една част от тези най-често фигурални композиции са вградени като визуална партитура на едноименното представление. Чрез симулация на движение с помощта на дигитална анимация рисунките се генерират в ново състояние на виталност, правещо възможно ново преживяване и растеж във възприятията. В диалог с танца (butoh) рисунката отново се връща в живота.

 


pic61pic61pic61pic61pic61pic61pic61pic61pic61pic61pic61pic61pic61

Press