This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

11.09.2006 - 14.09.2006

, Изложба на проектите за скулптура върху чешмата в градинка “Кристал”


СИБАНК обявява конкурс за скулптура
върху чешмата в градинка “Кристал”.

Конкурсът е явен. Всеки автор може да участва с един проект.


Градинката “Кристал” ще бъде реновирана от СИБАНК изцяло. След подновяването чешмата в нейния център ще запази настоящата си форма и вид, но отгоре върху съществуващата в момента осмоъгълна база от гранит ще бъде монтирана новата скулптурна пластика. Проектите трябва да са съобразени с настоящите форма и размери на чешмата, както и със съществуващия бронзов релеф - фриз от риби.
Тема - свободна.
Материал – бронз, камък.
Размер – максимална височина - 80 см.

Материали за участие в конкурса:
Комплекти с материали – снимки от 4 страни на съществуващата чешма, скици с обозначени размери - могат да се получат в галерия СИБАНК (ул. Славянска 2, вход от ул. Бенковски) до 31 юли 2006 година в работното време на галерията от 11.00 до 19.00 часа.

Условия за участие.
Всеки автор трябва да представи:
- макет на чешмата и скулптурната идея в мащаб 1:5
- макет на пластиката в гипс в мащаб 1:1 или 1:2
- кратка обяснителна записка - размери, материал, цена, срок на изпълнение и монтаж.

Срокове.
Проектите за участие в конкурса ще се приемат на 21 и 22 август 2006 г. в галерия СИБАНК от 11.00 до 19.00 часа.
Журирането на проектите ще се проведе на 23 август 2006 г.
Одобреният проект трябва да бъде реализиран в материал най-късно до 10 септември 2006 г.
Жури.
Цветелина Бориславова (Председател на Надзорния съвет на СИБАНК), Георги Лозанов (Художествен консултант на галерия СИБАНК), Йорданка Фъндъкова (Зам. кмет на София), Павел Койчев (скулптор), Вежди Рашидов (скулптор)

Победителят в конкурса получава поръчка за изпълнение на работата на разноски на организатора.
Всички проекти и макети, участвали в конкурса, ще бъдат представени в галерия СИБАНК от 11 до 14 септември 2006 г., след което ще бъдат върнати на авторите.
Връщане на макетите – 15 септември 2006 г., галерия СИБАНК,
11.00 – 19.00 часа


Втори кръг на конкурса – статут:

На 23 август 2006, сряда, журито взе единодушно решение, че скулптурният конкурс на този етап не дава необходимия резултат.
Журито беше в пълния си състав, така както е обявено в статута на конкурса: Павел Койчев (скулптор), Вежди Рашидов (скулптор), Цветелина Бориславова (Председател на Надзорния съвет на СИБАНК), Йорданка Фъндъкова (Зам. кмет на София), Георги Лозанов (Художествен консултант на галерия СИБАНК).
В следствие на това решение конкурсът се удължава с втори кръг.
В него могат да участват и авторите, които вече са донесли проекти и макети за първи кръг.
Поради съкратените срокове условията за участие се променят.
Вместо с разработени проекти и макети в гипс желаещите могат да участват и с идеи представени като рисунки от три страни, като компютърни разработки или като фотографии на вече готови работи.
Към материалите трябва да се приложи и кратка обяснителна записка, която да включва размерите на работата, материала и цената.
Материалите ще се приемат на 7 и 8 септември 2006 в галерия СИБАНК в рамките на нейното работно време от 11.00 до 19.00 часа.
Предварително поставеният срок в първоначалния статут н конкурса се отменя.
Журито ще се събере отново на 11 септември 2006 за изложбата с проектите, участвали в конкурса, която ще се състои в галерия СИБАНК.
Всички проекти от двата кръга на конкурса ще бъдат представени в галерията от 11 до 14 септември 2006 г.

Участници:

1. Явор Попов – 2 бр. проекти в гипс+1 скица
2. Иван Славов – 1 бр. проект в гипс+макет
3. Кирил Матеев - 1 бр. проект в гипс+макет
4. Момчил Мирчев - 1 бр. проект в гипс+макет+папка с компютърни колажи
5. Богомил Живков - 1 бр. проект в гипс+проект за чучур+макет+2 проекта на хартия
6. Рая Георгиева - 1 бр. проект в гипс+макет по куриер
7. Момчил Николов - 1 бр. проект + папка – 4 скици
8. Иван Томанов – 1 бр. папка
9. Златина Костадинова - 1 бр. проект в гипс+макет
10. Христина Спасова - 1 бр. проект в гипс+макет
11. Пенчо Добрев - 1 бр. проект в гипс+макет
12. Тодор Ламбов – 1 бр. макет в гипс
13. Камен Старчев – 1 бр. проект на хартия
14. Александър Хайтов – 1 бр. проект в гипс
15. Калин Живков – 1 бр. папка
16. Симеон Стоилов – 1 бр. проект на принт


pic69pic69pic69pic69pic69pic69