This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

27.06.2006 - 17.07.2006

Програма Графично лято 2006, Рисувани плакати


Рисуваният плакат олицетворява празник на уникалността. Празник на невидимото, на неуловимото, на нематериалното, който е заявен пред нас с реални, видими, уловими и материални изложени работи. Този условен парадокс може да се получи, да съществува само и единствено в областта на изкуството и то изобразителното изкуство. Ние присъстваме на празника на фантазията. Тази част от всяка талантлива картина, скулптура или графика, която витае около нея, като нежен нимбус, сияние, загадка, онова кръгче върху главите на християнските светии, което е знакът за тяхната святост. Визуалната фантазия е онова всичко, което споява в единство видимата с излъчващата част от едно произведение и единствена осигурява неговата стойност. Аристократичният труд, както е известно, се ... да предизвиква и радост. Радост на ума, за който тези работи са “Пътеводни знаци за неговите мозъчни гънки” – нашият девиз на клуб “Визуална фантазия”.

Проф. Иван Газдов – завеждащ катедра “Плакат и визуална комуникация” към НХА

 


pic73pic73pic73pic73pic73pic73pic73pic73pic73pic73pic73pic73pic73