This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

20.07.2007 - 15.08.2007

, Скрап


В изложбата участват:

Атанас Константинов, Ваня Димитрова, Василена Георгиева, Деница Димитрова, Иван Василев, Иван Георгиев, Ивона Начева, Илия Бояров, Катя Лазарова, Кристиан Терзиев, Марияна Петкова, Николай Недев, Олга Чолакова, Тодор Христов, Христина Иванова

 


pic87pic87pic87pic87pic87pic87pic87pic87pic87pic87pic87pic87pic87pic87pic87pic87pic87pic87pic87pic87pic87pic87pic87pic87pic87pic87pic87pic87pic87pic87pic87pic87pic87pic87

Press