This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

17.08.2007 - 10.09.2007

, Цанко. Среща между приятели


Господи, рядко съм виждал по-нехаен към собствения бит човек! И как настървено пушеше – повече от мен! Но така мислех, преди да го познавам добре...

Привидно небрежен към битието си и картините, които правеше сякаш между другото, вмествайки творческо време и някакви отсъствия от служебни задължения; същевременно всеотдаен към приятели, семейство и деца, раздаващ се до безкрайност на всички или всякакви приобщени или приобщили се към изкуството.

През целия си земен път Цанко Панов беше рядка птица с профил на изморен пеликан – човек, който се движеше в обичайни и необичайни състояния – живееше интензивно, изморяваше се, раждаше се или възкръсваше отново /не знам кое е по-точно/ на най-неподозирани места и сякаш едновременно на всяко едно от тях.За да влезе и повтори после своите настроения и странно поведение в знаци от вътрешния си свят, без да натоварва /а може би най-много се страхуваше от това/ никой от околните със себе си...

Познавах Цанко като художник от появяването му в нашия художествен живот. По-късно непредсказуеми обстоятелства ни събраха заедно и /тъй различни и същевременно сходни/ работихме почти цяло десетилетие всекидневно един до друг...Тогава открих всеотдайността на Цанко. Не на художника, а на човека, на когото ние малко или много бяхме или се считахме, че сме били приятели.

С тази изложба искаме освен почитта си към рано напусналия ни съпътник, да поднесем най-вече пропуснатите извинения за всичко, с което волно или неволно сме го огорчили в житейския му път и да изпратим може би послание до райските градини, за да го уверим, че той не ни е напуснал...И ще го намерим там отвъд, където той ни очаква до трапеза, преизпълнена от обич. 

28 юли 2007, София                                                Георги Трифонов


pic90pic90pic90pic90pic90pic90pic90pic90pic90pic90pic90pic90pic90pic90pic90pic90pic90pic90pic90pic90pic90

Press