This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

19.10.2007 - 30.10.2007

, Съкровищата на Кановете


Изложбата се организира съвместно с Националния исторически музей. 

Изложбата е част от една родолюбива инициатива, чието увенчаване с успех може да бъде истински повод за национална гордост – създаването на Пантеон като място на преклонение пред паметта и делото на най-достойните владетели на Средновековна България, в една от нейните стари столици Велико Търново.

Две големи съкровища бележат епохата, в която се появява и набира политическа мощ българската държава. Съкровището на кан Кубрат от рода Дуло /632-665/ - основател на Велика България в северночерноморските степи, е едно от най-забележителните археологически открития на ХХ век. Находката, идентифицирана след продължително проучване като инвентар от гроба на владетеля, съдържа над 700 златни и сребърни предмети: жезъл и ритон – атрибути на канската власт, пръстени-печати с монограми с имета на кан Кубрат, представително оръжие и колани, луксозно конско снаряжение, накити и съдове, сред които богат дворцов сервиз за вино, употребяван при тържествени случаи. Запазен е и златният обков от дървен саркофаг.

През 680 г. кан Аспарух, продължител на държавническото дело на своя баща, основава новата България на Долния Дунав, която за по-малко от две столетия се утвърждава като решаващ политически фактор в средновековна Европа – процес, в който основна роля изиграва старобългарската родова аристокрация.На няколко поколения нейни представители вероятно принадлежи съкровището от Над сент Миклош, открито през 1799 г. в Карпатската низина – част от обширната територия на българската държава, достигаща през ІХ век до Централна Европа. Луксозният комплект се състои от 23 златни съда с общо тегло почти 10 кг, отличаващи се с богатия си орнаментален репертоар. Във фигурните композиции с митичен сюжет са заложени възгледите за борбата между доброто и злото, за божествения произход на царската власт и безсмъртието на владетеля. Най-впечатляващо е изображението на тежковъоръжен конник със знаме – триумфиращ номадски /български ?/ владетел, водещ победения си противник.         Двете старобългарски съкровища, представени в изложбата с копия, се съхраняват в Държавния Ермитаж – Санкт Петербург и Виенския художествено-исторически музей.

Потомците ни сигурно ще станат свидетели на подобни бляскави археологически открития. На все още неизвестни великолепни съкровища, символизиращи величието на средновековни български владетели, на които ще отдаваме дължимата почит в Пантеон при Великата Лавра “Св. Четиридесет мъченици” – Велико Търново. 


pic92pic92pic92pic92pic92pic92pic92pic92pic92pic92pic92pic92pic92pic92pic92pic92pic92pic92pic92pic92pic92pic92pic92pic92pic92pic92pic92pic92pic92pic92pic92pic92pic92

Press