This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

11.02.2008 - 27.02.2008

Студентите на проф. Дечко Узунов, УЧИТЕЛЯТ НА ХУДОЖНИЦИТЕ


През 1937 година Дечко Узунов е назначен за професор в Художествената академия в София. По това време той е вече изявен художник, с много отличия и необичайно млад за професор - едва на 38 години. Ателието му в Академията бързо се превръща в територия, от която започват артистичните изяви на най-талантливите български живописци.

Изложбата „Учителят на художниците” събира част от тях като лаконичен преглед на някои основни етапи от развитието на българската живопис в последните десетилетия - Дечко Узунов – професорът в Художествената академия и художниците, които той пленява завинаги с широкия си творчески размах и дори само с колоритно присъствие.

Изложбата се превърна в удобен повод да надникнем в ателиетата на част от тези художници. Преживяването е като да разгледаш в забързан каданс цели глави от историята на българското изкуство от 60-те и 70-те и да видиш какво развитие е претърпяло то в днешния ден. А самият им учител е безспорно една от ключовите фигури като цяло в изкуството ни през 20 век. Още от изящната естетика на символизма и сецесиона, трансформирана от движението „Родно изкуство”, през модернистичните увлечения, през тематичните връзки с националното до късните експресивни опити Дечко Узунов успява да удържи достоен баланс в творчеството си, без да изневери на артистичната си същност. Времето, безпощадно за някои, се оказа негов съюзник. Името му си остана непроменлива величина. Затова той е не просто професорът на няколко випуска, а учителят на художниците изобщо. Следата от неговото присъствие е съвсем прясна и днес.

Студентите му сега са точно толкова различни и шарени, колкото могат да бъдат само ярко изразените индивидуалности и все пак всеки от тях е запазил част от светогледа, от идеите на учителя и спомен от контакта с него.

Тук няма смисъл да се търси цяла школа или група последователи. Всички те явно са успели да научат най-важното от своя учител и то е, че изкуството е вечно търсене на себе си, на другите и на света наоколо. Много от тях вече сами са се превърнали в модел за следващите поколения. Затова изложбата би могла да бъде и опит, в който се проследяват основните източници на много явления в настоящия ход на българското изкуство.

Светлана Куюмджиева


pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99pic99

Press