This site requires Flash 8 player, please upgrade your » PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 8 player, моля заредете » PLAYER от Adobe.

Галерията е открита в края на 2003 г. от Цветелина Бориславова – председател на Надзорния съвет на Стопанска и инвестиционна банка. До 2008 г. галерията съществува под името СИБАНК като единствен пример за симбиоза между банка и културна институция в България.

Един от основните принципи на това сътрудничество, формулирани още в самото начало от Георги Лозанов, е пресичането на естетическата консервативност и артистичния произвол. Изпълнявайки репрезентативните си функции като неизменна част от имиджа на финансовата институция, галерията постепенно се развива в двойния код, очертан от музеите на съвременното изкуство: мисли класическото като утвърдено авангардно.

По случай своята пета годишнина в края на 2008 г. галерията е преименувана на „Върхове”. Активната смяна на експозиции и разнообразният репертоар от класически и съвременни форми допринасят за утвърждаването на нейния автономен авторитет като едно от най-известните и предпочитани изложбени пространства в София.

Натрупала внушителна история с архив от близо 100 изложби, реализирани с подкрепата на СИБАНК, в началото на 2011 г. галерията поема по нов път в своята изложбена политика вече като част от фондация „Кредо Бонум”, основана от Цветелина Бориславова през 2006 г.

Тази промяна въвежда допълнителни критерии в подбора на събитията, за да се превърнe Галерия Кредо Бонум в едно ново пространство, което да привлича интереса на широката публика към опознаването на различни форми на изкуство чрез нестандартни изложби и образователни възможности. Основен приоритет имат разнообразието на културни прояви, синтезът между различните видове изкуства, повишеният социален ангажимент, както и пълноценно използваният критичен потенциал на изкуството. Програмата продължава да застъпва и вече утвърдения интерес към съвременното изкуство, младите автори, колекционерските и музейните сбирки, фотографията, приложната визия и т.н. Така в съзвучие с разнообразната културна, социална и обществена дейност на фондацията галерия „Кредо Бонум” отстоява новата си амбиция да се развие и утвърди като независимо пространство за изкуство и култура, което черпи своите теми и акценти от ежедневието и от актуалните проблеми в средата, която ни заобикаля.

Цели:

Нови публики

– интердисциплинарен репертоар; подбор на събития, насочени към определени общности и социални групи; организиране на пърформанси, акции и фестивали за изкуство и култура в публично пространство; дебюти

Комуникация

– интерактивност на изкуството; анкети и дискусии, целящи прякото участие на публиката в дейността на пространството; реализация на проекти, ангажирани с актуални обществени въпроси; специализирани базари, свързани с дейността на пространството

Образование

– детски занимални; срещи, лекции, презентации по различни проблеми на изкуството и културата; стажове

Креативен диалог

– партньорства с културни институции от неправителствения сектор; сътрудничество с частни, държавни и общински музеи, колекции и други институции; обмен на събития с училища и висши учебни заведения; отворена покана за гостуващи куратори

Отворени врати

– максимална демократичност при подбора на програма, свързана с представянето на всички области на културата – музика, театър, танц, литература, кино, мода, кулинария и др; разширяване на периметъра на изложбената дейност извън лимитирането поле на галерията;

Отворени граници

– международен обмен на събития и артисти; гостуващи проекти и колекции; сътрудничество с международни институции и фондове; организиране на лекции, дискусии и семинари с международно участие